راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

الف ) راهنمای ارسال مقاله

الف-1- ورود به سامانه

برای ورود به سامانه تکمیل فرم ثبت نام الزامی است.

برای ثبت نام در سامانه مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

   ابتدا روی گزینه ثبت‌نام کلیک کرده و فرم مربوط به ثبت نام را تکمیل کنید. تکمیل مواردی که با ستاره مشخص شده، الزامی است. اطلاعات کامل خود را (به جز نام کاربری و رمز عبور) ترجیحاً به زبان فارسی وارد کنید.

  آدرس ایمیل خود را به دقت وارد کنید. از این پس از طریق همین آدرس با شما تماس گرفته خواهد شد. پس از تکمیل و ارسال فرم ثبت نام، نام کاربری و کلمه عبور به آدرس ایمیل شما ارسال می‌شود.  برای ادامه کار، با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد سیستم شوید. پس از ورود به سیستم، کلمه عبور را تغییر دهید. یادآور می‌شود امکان تغییر نام کاربری وجود ندارد.

   در صورت فراموشی کلمه عبور، آدرس ایمیل خود را در بخش مربوطه وارد کنید. کلمه عبور جدید به آدرس شما ارسال می‌شود. توصیه می‌شود پس از وارد شدن به سامانه، کلمه عبور خود را تغییر دهید.

  نام کاربری و کلمه عبور خود را در اختیار دیگران قرار ندهید. مسئولیت ورود درست اطلاعات بر عهده شماست. برای تغییر مشخصات و یا آدرس خود روی لینک مشاهده اطلاعات شخصی کلیک کنید.

الف-2 -    ارسال مقاله:

ارسال مقالات جدید:در این بخش امکان ارسال مقاله جدید و تکمیل اطلاعات مقالات ارسال شده وجود دارد.

مقالات نیازمند بازنگری: در این بخش مقالاتی که مورد پذیرش قرار گرفته و نیازمند بازنگری یا در حال بازنگری است نمایش داده می‎‌شود. در این بخش همچنین فهرست مقالاتی که به هر دلیل در بازه زمانی یک ماهه بازنگری نشده و از سیستم حذف شده است نمایش داده می‌شود. مشاهده آخرین وضعیت مقالاتی که به‌وسیله هیأت تحریریه پذیرفته شده  و نیازمند بازنگری و انجام اصلاحات است در این قسمت امکان‌پذیر می‌باشد. لازم به ذکر است مقالاتی که به هر دلیل در موعد مقرر بازنگری نشوند از سیستم حذف می‌شوند و در صورت تمایل این امکان وجود دارد تا مجدداً برای مجله ارسال شود.

مقالات تکمیل شده:در این بخش مقالات آماده انتشار نمایش داده می‌شود.

الف-3-  ارسال مقاله جدید

برای ارسال مقاله جدید، تکمیل اطلاعات زیر الزامی است:

 ‌انتخاب نوع مقاله: مقاله علمی-پژوهشی ؛ علمی-ترویجی؛ علمی- مروری

 واردکردن عنوان: عنوان کوتاه نیز باید در قسمت مربوطه وارد شود.

اضافه کردن اطلاعات نویسنده (نویسندگان) 

* در صورتی که مقاله بیش از یک نویسنده دارد، اطلاعات کامل نویسنده را در بخش مربوطه وارد کنید. در صورتی که یکی از این نویسندگان به عنوان نویسنده عهده‌دار مقاله مشخص شود، ثبت نام  ایشان در سیستم ضروری است. تمامی مکاتبات دفتر مجله با نویسنده مسئول مقاله خواهد بود.

وارد‌کردن چکیده مقاله: چکیده مقاله باید بین 150 تا 250 کلمه باشد.

افزودن کلمات کلیدی: کلیدواژه‌ها باید بین 4 تا 7 کلید واژه باشد و با علامت ؛ یا ; از یکدیگر جدا شوند.

انتخاب موضوع: در صورتی که مقاله شما مربوط به یکی از موضوعاتی باشد که در بخش انتخاب موضوع وجود دارد، موضوع مربوطه را انتخاب کنید.

توضیحات اضافی: در این بخش چنانچه توضیح خاصی در ارتباط با مقاله ضروری است برای نشریه ارسال کنید.

پذیرش شرایط و ضوابط مجله: برای ادامه کار در صورتی که شرایط و ضوابط مجله را در ارتباط با اصیل‌بودن کار تحقیقی و ارسال نکردن برای سایر نشریات قبول دارید در بخش مربوطه علامت بزنید. توجه داشته باشید که صرفاً مقاله‌هایی در این مجله منتشر می‌شود که در نشریه‌های داخلی و خارجی چاپ یا ارائه نشده باشد. همچنین حق چاپ مقاله، پس از پذیرش، برای نشریه محفوظ است و نویسندة مقاله مجاز به چاپ آن در جای دیگر نیست.

 داوران پیشنهادی: امکان پیشنهاد داور به‌وسیله نویسنده وجود دارد. البته پذیرش آن مشروط به موافقت هیأت تحریریه است.

اضافه‌کردن فایل‌ها: برای ثبت مقاله در سامانه نشریات علمی، ارسال فایل‌های زیر الزامی است:

*    فایل نامه به سردبیر مبنی بر درخواست بررسی مقاله.

*   فایل چک لیست: برای اطمینان از تکمیل تمامی موارد درخواستی.

*   فایل اصلی مقاله: این فایل باید بدون مشخصات نویسنده باشد و بیش از 2 مگابایت نیز نباشد.

*   جداول، نمودارها و تصاویر را به صورت جداگانه نیز  ارسال کنید.

*   در صورت نیاز، سایر اطلاعات مربوط به مستندات مقاله را نیز وارد کنید.

 تکمیل ارسال مقاله: پس از تکمیل تمامی اطلاعات و ارسال فایل‌ها برای ادامه کار روی لینک تکمیل ارسال مقاله کلیلک کنید.

*لازم به ذکر است که تا مرحله تکمیل کامل اطلاعات و ارسال مقاله، امکان ویرایش اطلاعات وجود دارد.

الف-3- مشاهده آخرین وضعیت مقاله

برای مشاهده آخرین وضعیت مقاله روی صفحه شخصی نویسنده کلیک کنید.

در صورتی که مقاله شما به صورت کامل ارسال شده باشد در بخش «مقالات ارسال شده / نهایی» دیده می‌شود. در صورتی که مقاله شما مورد پذیرش قرار‌گرفته و نیازمند بازنگری ‌باشد، در بخش قابل بازنگری مشاهده می‌شود. مقالات در حال بازنگری نیز در همین قسمت قابل مشاهده است.

 

       ب) راهنمای تدوین و پذیرش مقاله

ب-1- شرایط و ضوابط:

نشریه از مقاله‌های تحقیقی و تحلیلی اصیل که در آن مطلب یا نظریه‌ای تخصصی دارای نوآوری، نکات علمی نوین و غیر اقتباسی ارائه شده باشد، به‌ویژه از مقاله‌های برگرفته از پایان‌نامه‌ها که طی آن نظری بدیع مطرح شده‌ باشد، استقبال می‌کند.

صرفاً مقاله‌هایی در این مجله منتشر می‌شود که در نشریه‌های داخلی و خارجی چاپ یا ارائه نشده باشد.

حق چاپ مقاله، پس از پذیرش، برای نشریه محفوظ است و نویسندة مقاله مجاز به چاپ آن در جای دیگر نیست.

انتشار آثار ارسالی الزاماً به‌معنای هم‌رأی بودن با نویسندگان نیست و مجله مسئولیتی در این زمینه ندارد.

مجله در قبول، رد، اصلاح، و ویرایش مقاله‌های دریافتی آزاد است.

ب-2- نویسنده(گان) محترم، مشخصات ذیل را به همراه مقاله ارسال کنند:

  • نام و نام‌خانوادگی نویسنده(گان) به فارسی و انگلیسی؛
  • میزان ‌تحصیلات، رتبة علمی، گروه‌ آموزشی، نام ‌دانشکده، دانشگاه و شهر محل ‌دانشگاه نویسنده/ نویسندگان به فارسی و انگلیسی؛
  • معرفی نویسندة مسئول در صورت تعدّد نویسندگان؛
  • درج نشانی پست الکترونیک نویسنده/ نویسندگان؛
  • نشانی، کدپستی، ‌شمارة تلفکس نویسندة مسئول؛

نویسندگان محترم، فایل الکترونیک مقاله‌های ارسالی را به‌همراه درخواست انتشار و مشخصات بالا از طریق سامانه مجله ارسال کنند.

پذیرش اولیة مقاله مشروط به رعایت نکات «راهنمای تدوین مقاله» و پذیرش نهایی و چاپ مشروط به تأیید شورای داوری است. در هر صورت، نتیجه به نویسنده اعلام خواهد شد.

صفحات مقاله حداقل 15 و حداکثر 25 صفحه باشد و درمجموع از8000 کلمه تجاوز نکند. درضمن، مقاله با قلم بی‌لوتوس 13 در برنامة 2007 Word حروف‌نگاری و به‌همراه فایل pdf ارسال شود.

داشتن عنوان، چکیده (حداکثر 250 کلمه) و واژه‌های کلیدی (حداکثر 7 واژه)، به دو زبان فارسی و انگلیسی برای همة‌ مقاله‌ها الزامی است.

رسم‌الخط مقاله، بر‌اساس دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی تنظیم شده ­باشد و رعایت نیم­ فاصله در نوشتن واژه­ ها الزامی است.

لینک دریافت شیوه نامۀ خط مصوب فرهنگستان:  http://www.persianacademy.ir/fa/das.asp

مقاله‌ها مشتمل بر مقدمه، مباحث اصلی، نتیجه‌گیری و فهرست منابع باشد.

معادل لاتین واژه­ ها و اصطلاحات نامأنوس درجلوی آنها و در داخل پرانتز و با قلم 12 فقط یک بار آورده شود.

ابیات شعر در جدول و در وسط صفحه تایپ شود.

جدول­ها، نمودارها و عکس­ ها ، ترجیحاً در متن در کنار توضیحات مربوط قرار گیرند.

ب-3- شیوة استناد

ارجاعات مقاله‌، درون متنی و به‌شیوة زیر باشد:

برای ارجاع به منابع، بلافاصله پس از نقل ‌قول مستقیم (داخل گیومه)، نام‌ خانوادگی نویسندة کتاب یا مقاله، سال انتشار، شمارة جلد و صفحة منبع مورد نظر، درون پرانتز آورده شود.

 مثال: (زرین­کوب، 1391: 118) یا (جوزجانی، 1389: ج1/ 135)

ارجاعات درون متنی غیرفارسی، به همین ‌شیوه و به زبان اصلی آورده شود.

مثال: (Dumezil, 1971: 102)

برای ارجاع به منابع، بلافاصله، پس از نقل‌قول غیرمستقیم، نام ‌خانوادگی نویسندة کتاب یا مقاله، سال انتشار و شمارة جلد، درون پرانتز آورده شود. مثال: (حقیقی، 1366: ج1/ 21 ـ 25)

نقل قول برگرفته از منبع واسطه، به شکل مثال نوشته شود: (بوردیو، به نقل از روح­الامینی،1394: 116).

اگر از نویسنده‌ای در یکسال بیش از یک اثر منتشر شده باشد، با قراردادن حروف الف، ب، پ، و ...، در زبان فارسی و حروف a،b ، و...، در زبان‌های خارجی، پس از سال انتشار، آثار از هم متمایز شوند.

در صورت استفاده از فرهنگ یا دانشنامه‌ای که سرویراستار دارد، نام او، سال انتشار، شماره صفحه، درون پرانتز آورده ‌شود. اگر به مقالة خاصی ارجاع داده می‌شود، نام مؤلف مقاله، سال انتشار و صفحة منبع مورد نظر، درون پرانتز آورده شود. غیر از موارد مذکور، نام فرهنگ یا دانشنامه، سال انتشار و صفحة منبع مورد نظر، درون پرانتز آورده ‌شود.

ارجاعاتِ تکراری با «همان»، مشخص شود. از ترسیم خط به‌جای نام مؤلف در منابع خودداری شود.

منابع: در پایان مقاله، ابتدا منابع فارسی و سپس منابع لاتین، براساس نام‌خانوادگی نویسنده، به‌ترتیب حروف الفبا و به صورت زیر ذکر شود:

کتاب: نام‌ خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، نام‌ نویسنده/ نویسندگان (تاریخ‌ انتشار). نام کتاب به‌صورت ایتالیک (ایرانیک)، نام مترجم یا مصحح، شمارۀ جلد، نوبت چاپ، محل انتشار: نام ناشر.

مثال: جوزجانی، منهاج سراج (1391). طبقات ناصری، تصحیح عبدالحی حبیبی، جلد اول، تهران: نشر اساطیر.

مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام ‌نویسنده (تاریخ انتشار). «عنوان مقاله»، نام مترجم، نام نشریه به صورت ایتالیک (ایرانیک)، سال نشریه، شمارة نشریه، شمارة صفحات مربوط به مقاله.

مثال: روح­الامینی، محمود (1368). «بازتاب قشربندی اجتماعی در دیوان حافظ»، نامه علوم اجتماعی، سال 1، شماره 2، صص 191- 208.

منابع اینترنتی: نام‌ خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ دسترسی). «عنوان مقاله»، نام وب‌سایت (یا عنوان نشریة الکترونیکی، جلد، شماره، سال)، صفحه، آدرس اینترنتی.

2- دریافت، تکمیل و ارسال فرم‌های  تعارض منافع و فرم تعهدنامه