بررسی تقابل گفتمان‌های اجتماعی در غزلی از حافظ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

حافظ در بسیاری از غزل‌های خود به صورت شاعرانه به موضوعات اجتماعی پرداخته است و تلاش می‌کند گفتمان‌های غالب روزگار را به چالش بکشد و در برابر آن‌ها از گفتمان‌های مغلوب حمایت نماید. مهم‌ترین رویارویی در شعر حافظ جدال گفتمان زهد و ریا با گفتمان رندی و خوش‌باشی است. در این مقاله، بر اساس الگوی تفسیری چندسطحی، غزل حافظ با مطلعِ منم که شهره‌ی شهرم به عشق‌ورزیدن / منم که دیده نیالوده‌ام به بددیدن از منظر بررسی تقابل‌های اجتماعی بررسی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده درمی‌یابیم که در جامعه‌ی عصر حافظ، زهد ریاکارانه و جزم‌اندیشی ابزاری است در دست قدرتمندان که برای تأمین منافع خود از آن بهره می‌گرفته­اند. در مقابله با این رویکرد، حافظ در پی آن است که در کنار تک‌صدایی موجود در جامعه که مورد تأیید حاکمان است، صدایی دیگر را نیز ـ حداقل در سطح شعر خویش ـ مطرح کند و از این طریق به وضعیت و دیدگاه‌های موجود در محیط و زمانه خود اعتراض کند. هدف حافظ از طرح گفتمان شبه‌ملامتی، نقد گفتمان قدرت و تهذیب اجتماعی است تا دین و تقوا دامِ تزویر برای فریب خلق نشود و عیب‌جویی از دیگران شخص را به خودپرستی نکشاند. البته بهره‌گیری استادانه از عناصر زبانی و زیبایی‌آفرینی و والایی اندیشه‌های مطرح ‌شده در متن، موجب شده است تا شعر حافظ نمودی فرازمانی و فرامکانی به خود گیرد و صدای اعتراضی همیشگی به زهد دروغین و فریبکاری اربابان قدرت در تمامی جوامع و دوره‌ها به شمار آید.

کلیدواژه‌ها


 • قرآن کریم
 • استعلامی، محمد (1382)، درس حافظ، ج 2. چاپ سوم. تهران: سخن.
 • ثروتیان، بهروز (1387)، شرح غزلیات حافظ، ج 4. چاپ اول. تهران: نگاه.
 • حافظ، شمس‌الدین محمد (1377)، دیوان حافظ، تصحیح محمد قزوینی و قاسم غنی، مقدمه پژمان بختیاری. چاپ اول. تهران: پارسا.
 • حمیدیان، سعید (1391)، شرح شوق، ج 5. چاپ اول. تهران: قطره.
 • خرمشاهی، بهاء‌الدین (1366)، حافظ‌نامه، ج 2. چاپ سوم. تهران: علمی و فرهنگی، سروش.
 • خرمشاهی، بهاءالدین (1373)، حافظ. چاپ اول. تهران: طرح نو.
 • ریاحی، محمدامین (1374)، گلگشت در شعر و اندیشه حافظ. چاپ دوم. تهران: علمی.
 • زرین‌کوب، عبدالحسین (1343)، با کاروان حلّه. چاپ سوم. تهران: جاویدان.
 • سجادی، سید جعفر (1370)، فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی. چاپ هفتم. تهران: طهوری.
 • علوی مقدّم، مهیار (1389)، آسیب‌شناسی ساختار «شرح‌نویسی» در حوزه‌ی فهم متن ادبی. مجله فنون ادبی دانشگاه اصفهان، شماره 2.
 • غزالی، محمدبن‌محمد (1389)، کیمیای سعادت. مقدمه: بهاءالدین خرمشاهی. چاپ پنجم. تهران: نگاه.
 • غلامحسین‌زاده، غریب‌رضا (1387)، حضور دو دنیای تک‌صدا و چندصدا در اشعار حافظ (خوانشی در پرتو منطق مکالمه میخاییل باختین). پژوهشنامه علوم انسانی، شماره 57.
 • مرتضوی، منوچهر (1383)، مکتب حافظ. چاپ چهارم. تهران: ستوده.
 • واعظ، بتول (1395)، اسلوب خطاب و بیان در شعر حافظ. فصلنامه علمی ـ تخصصی مطالعات زبان و ادبیات غنایی، شماره 20.
 • واعظ، بتول و محمدرضا حاجی‌آقابابایی (1396)، الگوی پرسش‌محور در تفسیر و تحلیل شعر. مجله متن‌پژوهی ادبی، شماره 71.
 • واعظ، بتول و محمدرضا حاجی‌آقابابایی (1397)، تحلیل پرسش‌محور شعر «هنوز در فکر آن کلاغم» احمد شاملو. فصلنامه علمی پژوهشی کاوش‌نامه، شماره 36.
 • واعظ، بتول و محمدرضا حاجی‌آقابابایی (1398)، خوانش قصه‌ی «پادشاه و کنیزک» بر اساس نظریه‌ی تفسیری جامع‌نگر. دو فصل‌نامه علمی ـ پژوهشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فسا، شماره 1.
 • واعظ، بتول و محمدرضا حاجی‌آقابابایی (1398)، خوانش غزلی از مولانا بر اساس الگوی پرسش‌محور. فصلنامه پژوهش‌های نقد ادبی و سبک شناسی، شماره 38.
 • هجویری، علی‌بن‌عثمان (1376)، درویش گنج‌بخش (گزیده‌ی کشف‌المحجوب). انتخاب و توضیح: محمود عابدی. چاپ ششم. تهران: سخن.
 • یارمحمدی، لطف‌الله (1391)، درآمدی بر گفتمان‌شناسی. چاپ اول. تهران: هرمس.