تحلیل «مرگ اجتماعی» در اشعار نیما یوشیج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه مازندران

چکیده

عصر حاضر را عصر اضطراب و فشار روانی و بیماری تمدن جدید خوانده­اند که از احساس عجز و ناتوانی انسان در مقابل تهاجم ناهنجاری­های اجتماعی پدید می­آیند و آرامش فردی و گرایش جمعی را چنان به مخاطره می­اندازند که انسان نه تنها احساس رسالت سیاسی و اجتماعی نمی­نماید، بلکه از تداوم زندگی فردی نیز دست می­کشد و مرگ را سزاوارتر از آن می­یابد. پژوهشگران مرگ را به اضطراری، طبیعی و ارادی تقسیم کرده­اند. از میان آن‌ها مرگ اضطراری دارای معنای حقیقی و دو دیگر دارای معنای مجازی­اند. در این مقاله تبیین شده که مرگ اجتماعی یا مرگ به مفهوم اجتماعی را می­توان به انواع مرگ افزود و از دیدگاه جامعه شناختی به تحلیل آن پرداخت. نیما بر اساس رسالت و تعهدی که برای خود قائل است نگاهش را از رمانتیسم به رئالیسم، به ویژه رئالیسم اجتماعی می­دوزد و به طرح ناهنجاری­ها و بیماری­های اجتماعی می­پردازد و از میان آن‌ها بیش از همه بر فقر، رنج، ذلت و خواری تأکید می­ورزد. از دیدگاه نیما این پدیده­ها اسباب ناآگاهی و ناتوانی انسان را فراهم ساخته و موجب ایستایی­اش می­گردند و این ایستایی برابر با مرگ و در مواردی مرگ سزاوارتر از آن است. فقر و رنج مورد نظر نیما غالباً ساخته انسان‌ها و در شمار شرور اخلاقی­اند و اگرچه از جهل و ناآگاهی، جنگ، بی­هدفی، بی­دردی، نفاق و نظایر آن‌ها مایه­ور می­گردند، ولی مردم می­توانند با تحصیل دانایی و توانایی بر آن‌ها فائق آیند و در جهت­گیری مناسبات اجتماعی و تصمیمات سیاسی به سمت انسانیت، مؤثر واقع شوند.

کلیدواژه‌ها


 • قرآن مجید، ترجمه مهدی الهی قمشه­ای، انتشارات اسوه.
 • بکر، ارنست(1388)، «وحشت از مرگ»، ترجمه سامان توکلی، مرگ(مجموعه مقالات)، ارغنون، شماره 26و 27، تهران: سازمان چاپ و انتشارات، صص 313-330.
 • بیکن، فرانسیس (1388)، «درباره مرگ»، ترجمه جواد گنجی، مرگ(مجموعه مقالات)، ارغنون، شماره 26و27، تهران: سازمان چاپ و انتشارات، صص 85-83.
 • بهجت پور، عبدالکریم و دیگران (1388)، تفسیر موضوعی قرآن کریم ، به کوشش علیرضا کمالی ، چاپ بیست و سوم قم : دفتر نشر معاف
 • تالیافرّو، چارلز(1382)، فلسفه دین در قرن بیستم، ترجمه انشاءلله رحمتی، چاپ اول تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردی.
 • تامسون کنت و دیگران (1387)، دین و ساختار اجتماعی، ترجمه علی بهرام پور و حسن محدثی، چاپ دوم، تهران: کویر.
 • جلالی مقدم، مسعود (1379)، درآمدی به جامعه شناسی دین، چاپ اول، تهران: نشر مرکز .
 • حمیدیان، سعید (1381)، داستان دگردیسی، چاپ اول، تهران: نیلوفر.
 • دومونتین، میشل (1388)، «فلسفیدن، آموختن و مردن»، ترجمه انوشیروان گنجی­پور، مرگ (مجموعه مقالات)، ارغنون، شماره 27و26، تهران: سازمان چاپ و انتشارات ، صص 82-73.
 • دهخدا، علی اکبر (1373)، لغت نامه، چهارده جلد، چاپ اول، تهران: دانشگاه تهران.
 • سجادی، سید جعفر(1361)، فرهنگ علوم عقلی، تهران: انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران.
 • سنکا(1388)، «دو قطعه از سنکا در باب مرگ»، ترجمه امیراحمد آریان و امید مهرگان، مرگ (مجموعه مقالات)، ارغنون، شماره 26و27، تهران: سازمان چاپ و انتشارات، صص103-121.
 • شوپنهاور، آرتور (1388)، «در تأیید و نفی خواهش زیستن»، ترجمه خشایار دیهیمی، مرگ (مجموعه مقالات)، ارغنون، شماره 26و27، تهران: سازمان چاپ و انتشارات، صص103-121.
 • صلیبا، جمیل (1366)، فرهنگ فلسفی، ترجمه منوچهر صانعی دره­بیدی، چاپ اول، بی جا: حکمت
 • صنعتی محمد، «درآمدی به مرگ در اندیشه غرب»، مرگ(مجموعه مقالات)، ارغنون، شماره 26و27، تهران: سازمان چاپ و انتشارات، صص103-121.
 • فروزانفر، بدیع­الزمان (1370)، احادیث مثنوی، چاپ پنجم، تهران: امیرکبیر.
 • فروید، زیگموند (1388)، اندیشه­هایی در خور ایام جنگ و مرگ، ترجمه حسین پاینده، مرگ (مجموعه مقالات)، ارغنون، شماره 26و27، تهران : سازمان چاپ و انتشارات.
 • فلکی، محمود (1373)، نگاهی به نیما، چاپ اول، تهران: مروارید.
 • قریشی، علی اکبر (1361)، قاموس قرآن، پنج جلد، چاپ هشتم، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
 • کاشفی، محمدرضا (1383)، مرگ تا قیامت، چاپ اول، قم: دفتر نشر معارف .
 • کرمی، خدابخش (1381)، اوتانازی مرگ آسان و راحت، چاپ اول، تهران: دفتر نشر معارف
 • گادامر هانس گئورک(1381)، تجربۀ مرگ ترجمه علی ملائکه، مرگ (مجموعه مقالات)، ارغنون، شماره 26و 27 ، تهران: سازمان چاپ و انتشارات.
 • لوکاچ، گئورک (1373)، پژوهشی در رئالیسم اروپایی، ترجمه اکبر افسری، چاپ اول، تهران: علمی و فرهنگی.
 • مالینوفسکی، برونسیلاو(1384)، نظریه­ای علمی درباره فرهنگ، ترجمه عبدالحمید زرین­قلم، چاپ دوم، تهران: گام نو.
 • مسعود، جبران(1376)، الرائد، ترجمه رضا انزابی­نژاد، دو جلد، چاپ دوم، مشهد: آستان قدس رضوی.
 • مطهری، مرتضی (1365)، حماسه حسینی، سه جلد، چاپ اول، تهران: صدرا.
 • ..........................(1376)، حق و باطل، چاپ شانزدهم، تهران: صدرا.
 • همیلتون، ملکلم (1377)، جامعه­شناسی دین، ترجمه محسن ثلاثی، چاپ اول، تهران: موسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان.
 • یوشیج، نیما (1369)، برگزیده آثار نثر، به کوشش سیروس طاهباز، چاپ اول، بی جا: بزرگمهر.
 • -------- (1370)، مجموعه کامل اشعار، گردآورنده سیروس طاهباز، چاپ اول، تهران: نگاه.